• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع شهرک
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شش کیلومتری جنوب شرقی فرخشار و شرق شار کرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

مسجد جامع شهرک

مسجد جامع شهرک
نوع محل: زیارتی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شش کیلومتری جنوب شرقی فرخشار و شرق شار کرد
شهرک در شش کیلومتری جنوب شرقی فرخشهر و شرق شهر کرد واقع شده است. این روستا در نزدیکی خرابه های قدیمی شهر سرخ بارز قرار دارد و تاریخ احداث آن را با زمان دیالمه و خوارزمشاایان نسبت می دهند. این مسجد از گزند روزگار محفوظ نمانده است، احتمالا در حملا مغول خراب شده ، مجدداً با همت محب علی بیک ،سردار نامی نادر شاه بازسازی شده است. مسجد جامع شهرک دارای شبستان زمستانی جالبی است و ساختمان آن تماماً با آجر مربع و قطور و با نهایت استحکام و استادی با انجام رسیده است. تاریخ این بنای با ارزش که بر سنگ لوح بسیار ظریف و مستطیل شکلی نوشته شده ،27 حرم سال 1153 ه.ق است.