• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع فرخشهر
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - جنوب میدان جدید الاحداث مرکز فرخشهر
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

مسجد جامع فرخشهر

مسجد جامع فرخشهر
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - جنوب میدان جدید الاحداث مرکز فرخشهر
این مسجد در جنوب میدان جدید الاحداث مرکز فرخشهر قرار داشت ، قدیمی ترین و بزرگ تر ین مسجد این شهر بود. یخش مهمی از ساختمان این بنا در دوران صفوپه ساخته شده و در دوره های زندیه، قاجارپه تکمیل و بازسازی شده است. مسجد، دارای شبستان های متعدد و صحن وسیع بود بو د که توسط میراث فرهنگی تعمیر و مرمت شد، ولی به دلایل نامعلومی این مسجد قدیمی را خراب کردند و به جای آن مسجدی نو بنا نهادند.