• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد خان جامع
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

مسجد خان جامع

مسجد خان جامع
نوع محل: زیارتی
تاریخ: حدود 1270 ه ق سال سال 1270
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد
این مسجد در سال 1270 هجری قمری ساخته شد، دارای صحن و ‏شبستان های تابستانی وزمستانی وحجره های متعدد است. درحال حاضر به علت نفوذ آب از پشت دیوارها، قسمت هایی از آن فرسوده شده و اجرهای آن شکسته است و بعضی بند های آن خالی شده و احتیاج به مراقبت و تعمیرات اساسی دارد.