• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه شلمزار
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

قلعه شلمزار

قلعه شلمزار
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد
این قلعه در شلمزار و در کنار باقی مانده این بنا از آثار دوره قاجار است و توسط خوانین بختیاری احداث و مورد استفاده قرار می گرفته است. مجموع قلاع نجف قلی خان قرار دارد. عمارتی است به مساحت یک هزار متر مربع که در تاریخ 1307 ه ق به دستور مرتضی قلی خان صمصام ساخته شده است. این بنا به شکل مربع مستطیل و به صورت دو طبقه است. طبقه اول دارای چندین اتاق به صورت طاق و چشمه و با خشت خام ساخته شده که بسیاری محکم و سالم باقی مانده است. جلو این اتاق ها را ایوانی با ستون های سنگی در بر گرفته که به صورت زیبایی حجاری و تزئین شده است. طبقه دوم خراب شده و آثاری از آن باقی نمانده است. کلیه اشیای تزئینی آن از قبیل آینه های قدی، قاب های منبت کاری شده را از سقف کنده و به یغما برده اند.