• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب انبار علی آباد
ایران - استان تهران - ورامین - روستای علی آباد باغ از توابع شهرستان ورامین، در شرق یخچال علی آباد
ایران - استان تهران - ورامین

آب انبار علی آباد

آب انبار علی آباد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه (1195 -1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ورامین
آدرس: ایران - تهران - ورامین - روستای علی آباد باغ از توابع شهرستان ورامین، در شرق یخچال علی آباد
این آب انبار در روستای علی آباد باغ خواص از توابع شهرستان ورامین، در شرق یخچال علی آباد قرار دارد و ابعاد آن 6 در 5/20 متر است.ورودی این آب انبار که با مصالح آجر و گل رس شکل گرفته، در سمت شرق قرار دارد و دارای طاق هلالی است. ارتفاع سقف تا کف حدود 70/4 متر است و پس از آن به اتاقی به ابعاد 4 در 6 متر منتهی می شود. یک ردیف پله از این اتاق تا کف آب انبار ادامه می باد. آب انبار علی آباد تا اواخر دوره قاجاریه مورد استفاده بود.