• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ورامین
ایران - استان تهران - ورامین
ایران - استان تهران - ورامین

ورامین

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر ورامین

ورامین یکی از شهرستان های مهم تهران است که به لحاظ تاریخی نیاز به بررسی ویژه ای دارد. آبادانی ورامین پس از ویرانی ری توسط مغولان و تیموریان شروع شد. مردم ری پس از خرابی این شهر به ورامین نقل مکان کردند؛ و از سده هشتم هجری ورامین از آباد ترین شهرهای این بوم گردیده است؛ اما از سده نهم تهران به مرور آباد تر شده و جای ورامین را گرفت.
نام ورامین را زبانشناسان بر گرفته از نام بهرام گور؛ پادشاه کاردان و بزرگ ساسانی میدانند و ورامین از جمله نقاطی است که گور بهرام پنجم ساسانی (بهرام گور که در 421 میلادی بر تخت نشست) را به آن نسبت داده اند. و وجود دشتی در نزدیکی ورامین به نام "دشت بهرام" و نیز ویرانه های دژ عظیمی مربوط به دوره ساسانی با نام "قصر بهرام" در نود کیلومتری ورامین را به عنوان سند یاد میکنند.
این شهر همواره یکی از مراکز تجمع شیعیان بوده است. ورامین امروزه یکی از شهرهای بزرگ استان تهران به شمار میرود