• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بیجار
ایران - استان کردستان - بیجار
ایران - استان کردستان - بیجار

بیجار

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کردستان

معرفی شهر بیجار

ارتفاع از سطح دریا 1870 متر است.بیجار مرکز منطقه گروس، از مناطق حاصلخیز کردستان است که در شرق سنندج قرار دارد. درباره وجه تسمیه آن آمده است که ناصرالدین شاه با امیر نظام گروسی شبی در گروس به سر می‌برد و مطالبی داشت که می‌خواست تا صبح به وسیله جارچی پخش شود، اما صبح روز بعد همه مردم از مطالب آگاه شده بودند. از این رو آن را شهر ”بی‌جار“ نامید و همین اسم تا امروز باقی مانده است. در مورد وجه تسمیه بیجار نظر دیگری نیز مطرح است و آن اینکه، این شهر درخت بید فراوان داشت و با توجه به اینکه در کردی درخت بیدار ”بی“ و جایگاه بیدار ”بیجار“ گویند، شهر نیز به همین نام یعنی سرزمین بید نامیده شده است. در حال حاضر بیجار یکی از شهرهای نسبتاً آباد استان کردستان می‌باشد.

مراکز مذهبی بیجار

مسجد خسروآباد گروس