• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خرم آباد
ایران - استان لرستان - خرم آباد
ایران - استان لرستان - خرم آباد

خرم آباد

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان لرستان

معرفی شهر خرم آباد

این شهر تاریخ چند هزار ساله دارد و یکی از شهرهای قدیمی ایران است که از آغاز پیدایش خود تا کنون، تمدن‌های مختلف و متعددی، از جمله کاسی‌ها ، بابلی‌ها ، ایلامی‌ها ، ساسانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و . . . را تجربه کرده است. در پیرامون این شهر آثار متعددی از ادوار فوق باقی مانده است. خرم‌آباد در میان دره‌ای قیفی شکل و پرآب جای گرفته است و قلعه‌های تاریخی و قدیمی آن، محلی امن و سنگری محکم برای حاکمان زمان در برابر مهاجمان و شورشیان بوده است. خرم‌آباد شهری است تجارتی، خدماتی و نظامی که به عنوان مرکز استان لرستان، در کنار توسعه ناموزون، موجبات جذب مهاجران شهری و روستایی را فراهم آورده است. شکل و ترکیب شهر خرم‌آباد بیش‌تر تابع عوامل جغرافیایی آن است، به طوری که فشار جمعیت، خانه‌های شهری را تا کمرکش کوه پیش برده است. خرم آباد دارای معبر و مسیرهای قدیمی و طبیعی است.

مراکز مذهبی خرم آباد

زيد بن علی