• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام گپ - حمام آسيا
ایران - استان لرستان - خرم آباد - خرم آباد
ایران - استان لرستان - خرم آباد

حمام گپ - حمام آسيا

حمام گپ - حمام آسيا
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویان
کشور: ایران
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
آدرس: ایران - لرستان - خرم آباد - خرم آباد
این بنا منسوب به حسین خان ساکی است . احتمال می رودبا بنای پل گپ خرم آباد هم دوره باشدکه در دوره شاه سلطان حسین صفوی بنا شده است.دارای مساحتی قریب به790 متر می باشد، به نظر می رسد در ادوار بعدی نیز در آن تغیراتی در آن لحاظ شده باشد.دارای تزئینات ساده گچبری در رسمی بندیهای زیر گنبد می باشد وهیچ شواهدی دال بر وجود نقاشی و آهک بری در آن وجود ندارد. در گذشته آب رسانی بنا از چاهی موسوم به گور یا گاورو که در قسمت تون قرار دارد. تامین می شده و فاضلاب آن از طریق تنبوشه های در زیر خیابان فردوسی به رودخانه می ریخته است . در قسمت بینه 2ستون سنگی ودر گرم خانه نیز 4 ستون سنگی وجود دارد،قوسهای اجرا شده در بنا همگی از نوع شبدری کند می باشد.