• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل رودخانه کشکان رود
ایران - استان لرستان - خرم آباد - خرم آباد - محلی که راه باستانی شاپور خواست – طرهان از آن می گذشته
ایران - استان لرستان - خرم آباد

پل رودخانه کشکان رود

پل رودخانه کشکان رود
نوع محل: تاریخی
تاریخ: آل حسنویه
کشور: ایران
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
آدرس: ایران - لرستان - خرم آباد - خرم آباد - محلی که راه باستانی شاپور خواست – طرهان از آن می گذشته
این بنا در محلی که راه باستانی شاپور خواست – طرهان از آن می گذشته ساخته شده است. در متون تاریخی از آن به عنوان کژکی یاد شده است . طول پل حدود 320 متر و عرض هریک از دو چشمه شرقی آن 20/23 متر است . ارتفاع آن در بالاترین قسمت 26 متر و در کوتاهترین قسمت 10 متر است از دوازده طاق پل اینک سه دهنه آن تخریب شده است . و بقیه هنور سالم هستند .قسمتی از پایه های آن باسنگهای بزرگ وحجاری شده ساخته شده اند. مواد و مصالح آن از سنگ و گچ و آجر است . در جوار این پل بقایای سه پل دیگر از دوره های گذشته وجود دارد که با مشخصات پلهای ساسانی قابل مقایسه هستند .