• a
ترکیه - استان قونیه
ترکیه - استان قونیه

استان قونیه

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: قونیه

معرفی استان قونیه

آرامگاه مولوی، شاعر پارسی‌زبان زبان، در شهر قونیه است. قونیه وسیعترین استان ترکیه است. مرکز آن شهر قونیه در شمال آناتولی در ۳۷ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی و ۳۳ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی به ارتفاع ۱۰۲۷ متر از سطح دریا قرار گرفته است . به علت واقع شدن آن بر سر راهی که از سراسر آناتولی را قطع می‌کند، از دیر زمان اهمیت خود را حفظ کرده است.