• a
ترکیه - استان ماردین
ترکیه - استان ماردین

استان ماردین

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: قزل‌تپه

معرفی استان ماردین

درگیری‌های سخت میان دولت مرکزی ترکیه با کردها تاثیر بدی بر زندگی مردم داشته است. بزرگراه آنکارا - بغداد توانسته تا اندازه ای شهر ماردین را بهبود بخشد. حزب‌های عدالت و توسعه، دموکراتیک خلق کرد و راه درست رقابت سختی به ویژه در ناحیه‌های روستائی دارند.